ดอกมะลิราคาพุ่งรับวันแม่แห่งชาติ

ดอกมะลิราคาพุ่ง เกษตรกรไทยเร่งเก็บดอกพุดนำมาขายแทน

จากการตรวจสอบล่าสุดไปทางพี่น้องเกษตรกรไทย จากสถานการณ์ราคาดอกมะลิราคาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการ อยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท บวกกับสถานการณ์ที่ต้นมะลิที่ปลูกเอาไว้ไม่ติดดอก จากสาเหตุหลักก็คือเชื้อรา และ แมลงศัตรู ที่เป็นหนอนรบกวนการกัดกินดอก ทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตเพื่อส่งขายได้ในปีนี้ เลยต้องนำดอกพุดไปขายแทนดอกมะลิ

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีพ่อค้าแม่ค้า สั่งจองจนเก็บให้ไม่ทันเนื่องจากมีความต้องการของดอกมะลิในตลาดเยอะมากๆ ทำให้ช่วงนี้ราคาดอกมะลิพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 400 ถึง 500 บาท พี่น้องเกษตรกรชาวสวนดอกพุด และ ดอกมะลิ ระบุว่าได้มีการปลูกดอกมะลิ และ ดอกพุดเอาไว้ แต่ในปีนี้ต้นมะลิ มีเชื้อรา และ หนอนมารบกวน ทำให้ไม่ออกดอก เลยจำเป็นต้องเก็บดอกพุดมาขายแทนดอกมะเล ในช่วงดังกล่าว โดยจะทำการส่งให้กับพ่อค้า และ แม่ค้าประจำ ในกิโลกรัมละ 80 บาท ช่วงนี้ตรงกับช่วงวันแม่แห่งชาติ ทำให้มียอดการสั่งเก็บดอกพุดวันละ 20 กิโลกรัมเพื่อนำไปร้อยพวงมาลัยแทนดอกมะลิ แต่สามารถเก็บได้เพียงแค่ 13 ถึง 15 กิโลกรัมเท่านั้น ช่วงนี้สามารถทำรายได้จากการเก็บดอกพุดขายวันละ 1 พันบาทเลยทีเดียว

วันแม่แห่งชาติปีนี้ จะตรงกับวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีการคาดการณ์ออกมาว่า ความต้องการของดอกมะลิในท้องตลาดจะพุ่งสูงมากๆ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะนำดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัย เพื่อแสดงความรักในวันแม่แห่งชาติ แต่ปีนี้ดอกมะลิขาดตลาดทำ บวกกับสภาพอากาศที่แล้งจัด แถมยังมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา และ หนอนที่รบกวน ทำให้ไม่ออกดอก ส่งผลต่อพี่น้องเกษตรการ ทำให้ต้องทำการเก็บดอกพุดนำมาส่งขายทดแทนดอกมะลิ

จากการสอบถามไปยังเจ้าของสวนมะลิได้เล่าเกี่ยวกับการลงทุนทำสวนมะลิ จำนวน 2 ไร่ ซึ่งช่วงนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นพ่อค้า และ แม่ค้า ขายดอกไม้ และ พวงมาลัย จะเดินทางเข้ามาซื้อมะลิที่สวนด้วยตัวเอง วันปกติที่ไม่ใช่วันเทศกาล จะสามารถขายดอกมะลิได้ในราคากิโลกรัมละ 400 ถึง 500 บาท แต่ในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี จะขายดอกมะลิได้ในราคาที่สูงมากๆ ตกกิโลกรัมละ 1,000 บาท มีลูกค้าเดินทางมาซื้อเป็นจำนวนมาก จนดอกมะลิไม่พอขาย ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาโอกาสทองของปี สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ทำสวนมะลิ เนื่องจากต้องจ้างคนมาเก็บตลอดทั้งวัน ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า แต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้ดอกช้ำ แถมยังประสบปัญหากับพวกแมลงหวี่ และ หนอน ทำให้ดอกมะลิเน่าทำให้ผลผลิตทางการเกษาตรลดลง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *