ทรูเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

ทรูเปิดให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *