สัญลักษณ์ "ชู 3 นิ้ว" คืออะไร ถอดความหมายที่แท้จริง

การแสดงออกทางสัญลักษณ์ “ชู 3 นิ้ว”

  • หลายคนคงได้ทราบหรือเห็นข่าวที่เป็นเทรนด์ในช่วงนี้ คือ การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือประชาชนปลดแอก และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในหลายๆ โรงเรียนได้มีการแสดงออกทางสัญลักษณ์ด้วยการชูมือ 3 นิ้ว (ชี้-กลาง-นาง) ซึ่งให้ความหมายว่าการแสดงออกครั้งนี้ คือ การต่อต้านการคุกคามประชาชน, และไม่เอาเผด็จการ

  • แต่การชูสามนิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพราะก่อนหน้านี้มีการใช้สัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว เมื่อปี 2557 เพื่อต่อต้านรัฐประหาร และการใช้อำนาจของ คสช. โดยให้ความหมายไว้ว่า สันติภาพ, เสรีภาพ และภราดรภาพ

  • ในฝั่งของรัฐบาล ได้มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านแอคเคาน์ @PMOC10 ของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ได้มีการโพสต์ภาพชู 3 นิ้ว ว่าความหมายมาจากคำปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในภาพระบุว่า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ และ ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

  • นอกจากทั้งหมดที่กล่าวมา การชู 3 นิ้ว ยังนำมาจากการแสดงออกทางสัญลักษณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “The Hunger Games” ที่มีตัวละครเอกของเรื่องได้มีการชูสามนิ้วเพื่อให้ความหมายว่า  ขอบคุณ, สรรเสริญ และลาก่อน ซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อต้านอำนาจของผู้ปกครอง

สัญลักษณ์ "ชู 3 นิ้ว" คืออะไร ถอดความหมายที่แท้จริงภาพสัญลักษณ์ “ชู 3 นิ้ว” จากภาพยนต์ The Hunger Games

ที่มาของการ ชู 3 นิ้ว

  • อย่างไรก็ตามที่มาของการแสดงสัญลักษณ์ “ชู 3 นิ้ว” ที่แท้จริง นั้นเกิดขึ้นมาจากประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศส ในช่วงปี ค.ศ. 1789-1799 ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า “เสรีภาพ, เสมอภาค, ภราดรภาพ” ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1946 และ 1958

 

ขอบคุณภาพจากสำนักข่าว BBC

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *