ชะลอการเยียวยา ข้าราชการชั้นผู้น้อยออกไปก่อน

กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา ข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้ชะลอออกไปก่อน เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ เกินกรอบวงเงินที่กำหนด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *