ชะลอการเยียวยา ข้าราชการชั้นผู้น้อยออกไปก่อน

โครงการเราชนะ มียอดผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิมากเกินกรอบวงเงิน

ประกาศแจ้งจากทางกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับโครงการเราชนะ ที่ปัจจุบันมียอดของผู้ที่ได้รับสิทธิเกินกรอบวงเงิน ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ต้องมีการชะลอมาตรการ เยียวยาข้าราชาการชั้นผู้น้อยออกไปอย่างไม่มีกำหนด

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานว่า ทางกระทรวงการคลังยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น คนชรา, ผู้ป่วยติดเตียง, คนพิการ ฯลฯ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

ทางด้านอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ที่ยังไม่ปิดรับลงทะเบียน อีกทั้งยังมียอดของผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการสูงกว่ากรอบวงเงิน ที่ขออนุมัติจัดสรรเงินกู้แล้วไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านคน จากกรอบดำเนินโครงการเเดิมคือ 31 ล้านคน จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการผลักดันมาตรการเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้ต้องชะลอออกไปจนกว่าจะดำเนินโครงการเราชนะเสร็จสิ้น

ปัจจุบันทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า รายงานฐานรายได้ข้าราชการทั้งหมด ได้มีการเสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ภายหลังรวบรวมข้อมูลฐานรายได้ข้าราชการตามระดับต่างๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ถึง 1 ล้านคนแต่ต้องรอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณากลุ่มรายได้ระดับใดเข้าข่ายได้รับการเยียวยาบ้าง โดยตอนนี้อยู่บหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับรายได้คล้ายกับมาตราการเยียวยาประชาชน ที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี สำหรับแนวทางในการเยียวยาที่ได้มีการวางไว้ จะมีทั้งรูปแบบการแจกเงินเยียวยา คล้ายกับโครงการเราชนะ หรือมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *