สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด ลงทะเบียนฉีด โมเดอร์นา

สถานเสาวภา เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 รวมถึงเข็ม 1 วัคซีนโมเดอร์นา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะเต็มจำนวน จากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 รวมถึง เข็ม 1 โมเดอร์นา (Moderna) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สำหรับเงื่อนไขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนำไขด้านล่าง

  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากก่อนจะได้รับวัคซีน โมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเติมจำนวนคลิก ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccine.trcs.kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียนเลือกวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19, 20 ม.ค. 2565 โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ อายุตั้งแต่ 18 ปี ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แอสตร้าเซเนก้าครบ 9 เข็ม และได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 18 ปี และมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นป ที่เคยได้รับวัคซีนป้งอกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้วโดยได้รับการฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน สามารถคลิกได้ที่ https://trcs-booster.kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียน เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 19 – 22 มกราคม 2565

หลังจากที่ทำการลงทะเบียนแล้ว และเวลารับวัคซีนและกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จให้ถ่ายภายหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน ทั้งนี้หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สำหรับสิ่งที่ต้องเช็คก่อนลงทะเบียนฉีดสามารถดูได้ด้านล่าง

  • นำบัตรประชาชน, สมุดฝากครรภ์, ปากกา มาด้วยในวันที่นัดหมาย
  • ให้มาตรงวันและเวลาที่ได้นัดเอาไว้ หากไม่มาตามนัด จะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่ตึก ราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *