อัพเดทความคืบหน้าฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน ม.33

เปิดรายละเอียด การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ม.33

วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวีคซันห้างเซ็นทรัลพระราม 9

ตามที่รัฐบาลไทยได้ออกข้อกำหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ทางด้านกระทรวงแรงงาน ได้มีการมอบหลายให้สำนักงานประกันสังคม บูรณการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข ผสานงานร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กระทรวงการคลังโดยธนาคารกรุงทย และ สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายประกันสังคม ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายไปสู่วงกว้างจนควบคุมการระบาดไม่ได้ เช่นในสถานประกอบการ และ โรงงาน

วันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ห้างเซ็นทรัล พระราม 9 ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่ 3 สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 1,500 คน ต่อวันโดยมีทีมแพทย์, พยาบาล และ เภสัชกรจากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 อำนวยความสะดวกในการฉีดให้กับผู้ประกันตน

การฉีดวัคซีน AstraZeneca 26 จุดทั่วกรุง 16-27 สิงหาคม 64

ในส่วนของการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วกรุงเทพมหานคร 26 จุด เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นวัคซีนจากแบรนด์ AstraZeneca ทั้งหมด สำหรับภาพรวมของการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ประกันตน ม.33 นั้นได้ฉีดไปแล้วกว่า 1.3 ล้านราย การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งมาตรการจากทางกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันและรักษาให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มแรงงานให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *