ดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ

ดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศไทย วันนี้

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของประเทศไทย ที่มีการแจ้งว่าจะมีการกระจายฉีดวีคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วประเทศไทยผ่าน แอสตร้าเซเนก้า และ ซิโนแวค

การกระจายฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศไทย วันนี้สำหรับประชาชน 2 กลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนกับทางระบบหมอพร้อม และแอปพลิเคชั่นของจังหวัดต่าง เป็นครั้งแรกก่อนจะมีการกระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยแบบทั่วถึง ทางรัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จ สร้างภูมิคุ้มกันในระดับประเทศ ทำให้ต้องมียอดฉีดได้อย่างน้อย 50 ล้านคน หรือ 100 ล้านโดส โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. โดยมีการปรับแผนกระจายวัคซีนในเดือนแรก มิถุนายน 2564 ผ่านการจัดส่ง 2 วัคซีน จากแบรนด์ แอสตร้าเซนเนก้า และ ซิโนแวค

จากการเปิดเผยข้อมูลของ นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้อธิบายถึงแผนในการกระจายวัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนคนไทย และต่างชาติที่สมัครใจโดยไม่คิดมูลค่า ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 50 ล้านคน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ ในส่วนของการฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้จะเป็นการเริ่มฉีดพร้อมกันจำนวนมากทั่วประเทศ มีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 240,000 โดส และ ซิโนแวค 1,500,000 โดส รวมทั้งหมด 3,540,000 โดส สำหรับ 2 สัปดาห์แรกของเดือน มิถุนายน 2564

จากนั้นจะมีวัคซีนของแอสตร้าเเนก้าที่จะมีการทยอยส่งมอบ กระจายไปยังทุกจังหวัดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2564 จะมีทั้งหมด 8.4 แสนโดส และสัปดาห์ที่ 4 จะมีอีก 2.58 ล้านโดส รวมทั้งสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564 จะได้รับวัคซีนมากกว่า 6 ล้านโดส ตามแผนที่ ศบค. กำหนดเอาไว้

สำหรับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จะได้รับการจัดสรรวัคซีน 2.5 ล้านโดย โดยจัดสรรตรงให้กับกรุงเทพ 1 ล้านโดสผ่านการจัดสรรผ่านกลุ่มตต่างๆ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมฉีดให้กับผู้ประกันตนพื้นที่ กทม. 1 ล้านโส และ กลุ่มมหาวิยาลัย 11 แห่ง ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 5 แสนโดส เพื่อให้พื้นที่ กทม. ที่มีการระบาดมากได้รับการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอในการควบคุมการระบาด

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles