จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกันตน ม.33

ประกันสังคมชี้แจง ผู้ประกันตน ม.33 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

ประกันสังคมออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ไม่รับวอล์กอินผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากทางด้านนายจ้างเท่านั้น

จากการรายงานของผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยตามที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนวันละ 50,000 คน ปรากฎว่ามีผู้เข้ามาติดต่สอบถามเป็นจำนวนมากรวมไปถึงผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ได้มีการเดินทางมาที่ศูนย์เพื่อขอรับการฉีดวัคซีน

ทางด้านสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดว่า ศูนยฉีดวัคซีนจะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบ E-Service ของสำนักงานประกันสังคม และมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายแล้วเท่านั้น ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งชัดเจนเลยว่า จะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกับผู้ที่ไม่ได้รับการนัดหมาย หรือ การ Walk-in เข้ามายังศูนย์ฉีดวัคซีน

ทางด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวรายละเอียดของการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ล้านโดส จะถูกฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ทางด้านสำนักงานประกันสังคม ได้สำรวจความประสงค์เอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้แจ้งความประสงค์มามากกว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร เพราะฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และเพื่อเป็นการลดความแแออัดให้กับผู้ลงทะเบียน ให้ได้รับวัคซีนตามลำดับ สำนักงานประกันสังคม จะทำการแจ้งนัดวันและสถานที่ฉีดให้กับนายจ้างทราบ และจัดให้ลูกจ้างเดินทางมาฉีดตามกำหนดการนัดหมาย

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *