เงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม

จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่ายก้อนแรกวันนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *