เงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม

ตรวจสอบเงินในบัญชีด่วน ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วมแล้ว

เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาแนะนำวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงิน สินไหมประกันภัยข้าวนาปี 2564 ซึ่งจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรเป็นวันแรก สำหรับใครที่เจอปัญหาเหล่านี้ สามารถเช็คสิทธิ์ ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://rice.tgia.org

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แจ้งชาวนาเกี่ยวกับการเตรียมโอนเงินจ่ายค่าสินไหมประกันข้าวนาปี ประจำปี 2564 เยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม หรือ เงินค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย หรือ น้ำท่วม จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งข้อมูลความเสียหาย ให้กับบริษัทผู้ประกันภัยแล้ว ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็ฯวันแรก และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 2

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน พร้อมกับกรอกชื่อ-นามสกุล ที่เว็บไซต์ https://rice.tgia.org สำหรับเงินเยียวยา พี่น้องเกษตรกร จะได้รับเงินสินไหมทดแทนในอัตราพื้นที่ เสียหายไร่ละ 1,260 บาท และในกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไร่ละ 240 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *