เราไม่ทิ้งกัน ประกาศโอนเงินงวดสุดท้าย

เช็คด่วนก่อนปิดโครงการ เราไม่ทิ้งกัน วันนี้จ่ายเงินวันสุดท้าย

จากมาตรการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทางภาครัฐบาล ที่ออกมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ่ายเงินวันสุดท้าย

มาตรการเยียวผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา จากทางรัฐบาล วันนี้ ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้ว สำหรับ การจ่ายเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะมีการโอนเงินเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่จะปิดโครงการ ผู้สื่อข่าว ได้มีการออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับ กระทรวงการคลัง ได้มีการแจ้งว่าเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยการโอนเงินครั้งนี้ จะเป็นการโอนเงิน ครั้งที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นเงินงวดสุดท้าย ก่อนที่จะปิดโครงการ เมื่อจ่ายเงินเยียวยาครบให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 15.1 ล้านราย จากทั่วประเทศ ทางกระทรวง การคลัง จะทำการปิดโครงการเราไม่ทิ้งกัน

มีการยืนยันออกมาอีกด้วยว่า จะไม่มีการขยายกเงินเยียวยาเพิ่มเป็น 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ได้คลี่คลายลงแล้ว จากการตรวจสอบ บนโลกออนไลน์ เริ่มมีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนออกมาเปิดเผยว่าได้รับเงินโอนแล้ววันนี้ ในขณะที่ยังมีกลุ่มตกหล่น ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา จากการช่วยเหลือใดๆของทางภาครัฐบาล รวมถึง ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ทางรัฐบาลได้ออกมาตั้งกรอบ งบประมาณช่วยเหลืออีก 906 ล้านบาท ให้สำนักงานเศรษฐกิจ หรือ สศค. เป็นผู้พิจารณา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน ซึ่งอาจจะใช้โครงการนี้ว่า “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน” ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการล่าสุด ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย จะรีบนำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *