โอนเงินรอบตกค้าง เยี่ยวยาเกษตรกร

เช็คเงินในบัญชีด่วน เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินสำหรับรอบตกค้าง วันนี้

มาตรการเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกรไทย กับมาตรการเยียวยาเกษตรกร ได้มีการจ่ายเงินสำหรับรอบตกค้าง วันที่ 22 มิถุนายน 2563 และ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจะพี่น้องชาวเกษตรกร ที่จะได้รับเงิน จำนวน 1.7 แสนราย ใครจะได้รับบ้าง ไปเช็คกันได้เลย

เยียวยาเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรจากทางรัฐบาลได้ เป็นการจ่ายเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ถือว่าเป็นงวดที่ 2 เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ล้านราย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้มีการออกมารายงานว่า การจ่ายเงินงวดที่ 2 ครบแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 แต่ยังคงมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรบางส่วน ซึ่งเป็นกลุ่มตกค้าง โดยจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรบางส่วนต่อไป ซึ่งเป็นในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกร ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับรายละเอียดสำหรับการโอนเงินในกลุ่มตกค้างจะแบ่งออกเป็นตามวันได้ดังนี้

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 64,038 ราย
  • วันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 114,074 ราย

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *