จ่อยกเลิกคลิกนิกที่ทุจริตบัตรทองเพิ่มอีก 106 แห่ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ่อยกเลิกคลินิกเอกชน ทุจริตบัตรทองเพิ่มอีก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งว่าอาจจะมีการยกเลิกคลินิกเอกชน เกี่ยวกับการทุจริตบัตรทองอีกจำนวน 106 แห่ง มีการยืนยันออกมาว่า รอบนี้ ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบแบบรอบที่แล้ว เนื่องจากโอนฐานข้อมูลมายังส่วนกลางแล้ว แถมยังยืนยันว่า คนยกเลิกสัญญา สามารถรักษาได้ทุกหน่วย จากการรายงานของ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภารแห่งชาติ ได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคลินิกบัตรทองว่า ตอนนี้ได้มีการเร่งหาคลินิกเอกชน มาเป็นคู่สัญญาเพื่อให้บริการรองรับประชาชนที่ถูกยกเลิกสถานพยาบาล พร้อมกับมีการยืนยันว่า ประชาชนไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขต เพื่อหาสถานพยาบาลรองรับ ประชาชนสามารถรักษาได้ทุกหน่วยบริการที่ร่วมกับทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ปัจจุบันมีคลินิกที่ติดต่อเป็นคู่สัญญาแล้วประมาณ 20 ถึง 30 คลินิก คาดว่าอีก 1-2 เดือนจะเสร็จทั้งหมด

นอกจากนี้ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้จะมีการแจ้งข่าวชี้แจง เกี่ยวกับเตรียมยกเลิกสัญญาคลินิกทุจริตบัตรทองเพิ่มอีกจำนวน 106 แห่ง ได้ตรวจพบการกระทำผิด หรือเข้าข่ายทุจริต จะมีการยกเลิกนี้ ประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจาก สปสช. ได้มีการนำข้อมูล และ ประวัติของผู้ป่วยในสถานพยาบาลออกมาไว้กับฐานข้อมูลกลาง เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องไปขอข้อมูลเพื่อมารักษาต่อที่สถานพยาบาลอื่น และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *