จีบพบเชื้อไวรัสโคโนา ในเนื้อหมู และ เนื้อวัวนำเข้า

ประเทศจีนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ในเนื้อวัว และ เนื้อหมู นำเข้า

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *