เปิดให้นักเรียนที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์

เปิดให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *