1. ขั้นตอนการทำ Tracking Tag
 1. ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Accesstrade
 2. เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วจะได้หน้าต่างตาม รูปที่ 1.1
รูปที่ 1.1 Dashboard
 1. ทำการคลิกที่แทบเมนูเว็บไซต์จะได้ตามรูปที่ 1.2
รูปที่ 1.2 แทบเมนูเว็บไซต์
 1. คลิกที่ Tracking Setting ที่เว็บไซต์ที่ต้องการจะทำ Tracking Tag
รูปที่ 1.3 Tracking Setting
 1. จากรูปที่ 3 ให้ทำการเพิ่มค่าตัวแปรที่ต้องการ โดยให้พิมพ์เพิ่ม Add sub id จนครบตามที่ต้องการ จาก รูปที่ 1.3 ได้ทำการเพิ่ม sub id เป็นตัวอย่างไว้ให้แล้ว
 2. หลังจากเพิ่ม sub id จนครบแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างแล้วทำการกด SAVE เพื่อบันทึก
 3. ให้ไปที่แทบเมนู GET LINK เพื่อเลือกแคมเปญที่ต้องการ
รูปที่ 1.4 ตัวอย่างแคมเปญที่ทำการ GET LINK ได้
 1. ทำการกด Get Code ที่แคมเปญที่ต้องการ เมื่อทำการ Get Code แล้วจะได้หน้าต่างตามรูปที่ 1.5
รูปที่ 1.5 หน้าต่าง Get Code
 1. ให้คลิกที่ Get Custom Code ที่แบนเนอร์ที่ต้องการจะนำไปโปรโมท เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าต่างตาม รูปที่ 1.6
รูปที่ 1.6 หน้าต่าง Get Custom Code
 1. ให้ทำการคลิกที่ Load default tracking setting เพื่อเป็นการโหลดค่า Sub Id ที่เราได้ทำการ Add เอาไว้ในตอนต้นที่แทบเมนูเว็บไซต์ ตามรูปที่ 1.7
รูปที่ 1.7 Load default tracking setting
 1. ทำการคัดลอกหรือ Copy โค้ดที่อยู่ตรง Link Code เพื่อนำไปใส่ค่า Sub Id โดยให้คัดลอกไปไว้ที่ Note Pad หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถแก้ไขข้อความได้ ตามรูปที่ 8 โดยยกตัวอย่างโดยใช้ Note Pad
รูปที่ 1.8 วางโค้ดลงบน Note Pad
 1. ทำการแก้ไขค่า sub id ตามที่เราต้องการ โดยให้แก้ที่หลังเครื่องหมายเท่ากับของ sub id ที่เราได้ทำการเพิ่มเอาไว้ เช่น {source} ,{sub1} เป็นต้น โดยให้ใส่ค่าในสิ่งเราต้องการจะทราบลงไป
 2. เมื่อเราทำการแก้ไขเสร็จแล้วสามารถนำลิ้งค์ทั้งชุดไปโปรโมทบนเว็บไซต์ได้ตามปกติ

 

2. ขั้นตอนการดูค่า Tracking Tag
 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Accesstrade
 2. เลือกที่แทบเมนู รายงาน แล้วคลิกที่เมนู ผล ตามรูปที่ 2.1
รูปที่ 2.1 เลือกที่เมนู ผล
 1. ให้ทำการเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการจะดู Tracking Tag หลังจากนั้นให้คลิกที่ รายงาน (หากไม่ได้เลือกเว็บไซต์จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รูปที่ 2.2 เลือกเว็บไซต์ และกดรายงาน
 1. หลังจากที่เราคลิกที่รายงานแล้ว จะมีการแสดงรายการที่เราได้ค่าคอมมิชชั่น ให้คลิกที่ Export แล้วเลือก Export with Additional Params (TH)
รูปที่ 2.3 Export with Additional Params (TH)
 1. เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะทำการดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV และเมื่อคลิกเปิดไฟล์เราจะเห็นค่า Tracking Tag ต่างๆที่เราได้ทำการเพิ่มเอาไว้อยู่ก่อนแล้วตามรูปที่ 2.4
รูปที่ 2.4 Additional Params

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *