คืนเงินสมทย ประกันสังคม ม 40.

จ่ายเงินสมทบคืน ให้กับผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเงินเกิน

ประกันสังคมประกาศ จ่ายเงินสมทบ คืนสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 เริ่มวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมการคืนเงินในกรณีลดอัตราเงินสมทบกับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ได้มีการชำระเงินสมทบแบบเต็มจำนวน งวดเดือนสิงหาคม 2564 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2565 และ งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับผู้ประกันตน ที่ได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผู้กับเลขบัตรประชาชน โดยจะมีกำหนดการโอนเงิน ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ผู้ประกันตนที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ระหว่างวันที่ 8 ไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
  • ผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14 ไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

ในส่วนของผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส.1-40/7 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ประกันสังคม หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วประเทศ ในส่วนของการคืนเงิน ลดอัตราเงินสมทย จากที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคม ของผู้ประกันตน มาตรา 40 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกันตน ที่เป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้เลือกร้อนละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ สิงหาคม 2564 ไปจนถึงมกราคม 2565 และ ต่อเนื่องอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *