คาดการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันในไทย

ศบค. อัพเดทการจำลองตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทย อาจติดเชื้อสูงสุดหลัก 3 หมื่นรายต่อวันหากไม่มีมาตรการใดๆออกมา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *