ความสำคัญของวันแรงงาน 1 พฤษภาคม

1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงาน

หลายประเทศทั่วโลกจะมีการให้ลูกจ้างแรงงานหยุดพักในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ในประเทศไทยก็เช่นกัน โดยถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีและไม่นานมานี้ทางครม.ได้มีการประชุมหารือการเลื่อนวันหยุดในเดือนพฤษภาคมออกไป แต่บทสรุปคือมีมติไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ (อ่านเพิ่มเติม: ครม. มีมติไม่เลื่อน 4 วันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนั้นวันนี้จึงขอมาสรุปความสำคัญของวันแรงงานให้ได้อ่านกัน


จำนวนแรงงานไทย

 • ประเทศไทยมีกลุ่มผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่พร้อมเข้าสู่สถานะแรงงาน 56.57 ล้านคน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
  แต่กลุ่มแรงงานทั้งหมดในไทย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 3 ล้านคน
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนแรงงานกว่า 9.5 ล้านคน ถือเป็นภาคที่มีแรงงานมากที่สุดในประเทศไทย
 • ภาคกลางและภาคตะวันออกมีจำนวนแรงงานรวมกว่า 11.9 ล้านคน
 • ภาคเหนือมีจำนวนแรงงาน 6.2 ล้านคน
 • ภาคใต้มีจำนวนแรงงาน 5.1 ล้านคน
 • กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีแรงงานมากที่สุด สูงถึง 5.3 ล้านคน

ความสำคัญของแรงงานไทย

แรงงานในส่วนของภาคธุรกิจและการบริการ กลุ่มลูกจ้างและพนักงานเป็นกำลังในการดำเนินกิจการและช่วยสร้างรายได้ เมื่อธุรกิจมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ก็มักจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้ดีด้วย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าและการบริการ โดยปัจจุบันมีแรงงานในธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • ธุรกิจการศึกษา
 • ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
 • ธุรกิจการเงิน การลงทุน และที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ธุรกิจการผลิต
 • ภาคเกษตรกรรมและการประมง
 • ธุรกิจยานยนต์
 • ธุรกิจการขนส่ง
 • ธุรกิจการก่อสร้าง
 • บริการอื่น ๆ

ปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลระบบแรงงานไทยทั้งหมด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน โดยแบ่งออกเป็นกรมการและหน่วยงานดังนี้

 • กรมจัดหางาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม

โดยมีช่องทางให้แรงงานติดต่อสอบถามข้อมูลต่างได้ที่ Call center กระทรวงแรงงาน โทร. 1506


ข้อมูลสถิติจาก: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *