ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกร

เปิดรายละเอียด เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

อัพเดทรายละเอียด เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวนา สำหรับมาตรการนี้ จะเป็นการแจกเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สำหรับชาวนาสามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 2565 จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศแจ้งเกษตรกร สามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 2565 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือประกันรายได้ข้าว 65/66 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุดทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2565/2566 ได้รับการอนุมัติเดินหน้าเป็นปีที่ 4

ภายหลังธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ทำการทยอยจ่ายเงินส่วนต่าง ราคาประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะมีกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าวให้กับเกษตรกร ปีการผลิต 2565/2566 รวมงวดทั้งหมด 33 งวด เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำหรับเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นการดูแล พี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินรวมทั้งหมด 150,127.75 ล้านบาท

รายละเอียดเงินเยียวยาเกษตรกร 2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 4 จะมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือ ใช้เงินงบประมาณ 86,740.31 ล้านบาท

3 โครงการย่อยใช้งบประมาณทั้งหมด 8,022.69 ล้านบาท

  1. โครงการส่งเสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันราคาข้าวเปลือก ราคาตกต่ำ โดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ต่อรายต่อข้าว 1 ตัน อ
  2. โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมามากจนเกินไปจนล้นตลาด จนทำให้ข้าวราคาตก
  3. โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เก็บสต็อกข้าว

โครงการไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมทั้งหมด 55,364.75 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท ต่อตัวครัวเรือนละไมเ่กิน 14 ตัด
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท ต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท ต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท ต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าว

  • สามารถเช็คผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line Official Account BAAC Family
  • สามารถเช็คผ่านทางเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงิน กและ โครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *