คลิกนิกแก้หนี้ ลดดอกพักหนี้เพิ่ม 9 เดือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศขยายเวลา  2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประกาศจากทาง ธปท. เกี่ยวกับการขยายเวลา 2 มาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีทั้งพักการชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยต่อไปอีก 9 เดือน ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีรายงานออกมาผ่านการเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลิกนิกแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ผ่าน 2 มาตรการใหม่ สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการคาดการณ์ออกมาว่ายังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควร ว่าควรจะปรับปรุงและขยายมาตรการความช่วยเหลือออกไปอีก 9 เดือน ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของลูกหนี้ในช่วงที่ยากลำบาก จากก่อนหน้านี้ที่มีมาตรการลดดอกเบี้ย และ การพักชำระหนี้ 6 เดือน ที่เพิ่งจะหมดไปในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 มาตรการดังนี้

ขยายเวลากำหนดการชำระค่างวดออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 สำหรับลูกหนี้ที่จ่ายไม่ไหว

  • ลูกหนี้ที่ต้องการรับสิทธิ์ ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com
  • สิทธิ์ดังกล่าว ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
  • ผู้ขอรับสิทธิ์ ต้องไม่มีประวัติเสีย และดอกเบี้ยยังเดินอยู่

ลดดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ที่ยังพอจ่ายไหว

  • ลดดอกเบี้ย 2% สำหรับลูกหนี้ที่จ่ายค่างวดเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ในช่วง 9 เดือนข้างหน้า
  • ลดดอกเบี้ย 1% สำหรับลูกหนี้ที่จ่ายค่างวดเฉลี่ยร้อยละ 40-79.99 ในช่วง 9 เดือนข้างหน้า
  • ดอกเบี้ยที่นำมาลดให้ลูกหนี้จะถูกนำไปตัดเงินต้น ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ทั้งหมดลดลงเร็วกว่าเดิม

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขยายเวลาพักหนี้ และมาตรการของคลินิกแก้หนี้ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 02-610-2266 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *