มีเฮ รัฐบาลไฟเขียวแจก เราชนะ เพิ่มอีก 2.4 ล้านสิทธิ

ต่ออายุแถมเพิ่มสิทธิ เราชนะแจกเงินเยียวยา 7,000 บาทอีก 2.3 ล้านสิทธิ

วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี หารือเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ที่มีการแจกเงินเยียวยาประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,000 บาท ซึ่งมีการลงมติเห็นชอบแจกเงินเยียวยาจำนวน 7,000 บาท เพิ่มอีกจำนวน 2.4 ล้านสิทธิ ขยายเวลาให้ใช้เงินได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นสาระสำคัญของโครงการ เราชนะ ตามรายละเอียดด้านล่าง

เปิดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง โครงการเราชนะ

  • ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงิน ของโครงการเราชนะ จากกลุ่มเป่าหมาย 31.1 ล้านคน ด้วยกรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท
  • ขยายเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายายน 2564

เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานภาครัฐ, ข้าราชการการเมือง, หรือ ผู้รับบำนาญ รวมไปถึงเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็ฯผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ในส่วนของโครงการ ม33 เรารักกัน จะมีการขยายเวลาให้ใช้วงเงินสนับสนุน ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ยังมีรายงานออกมาอีกด้วยว่า ทางกระทรวงการคลัง ได้มีการเสนอแนวทางการทำโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *