คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Special Tourist Visa เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ พักในประเทศไทยระยะยาวได้ 270 วัน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *