ลดหย่อยเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน

ข่าวดีวันนี้ ครม. ลงมติเห็นชอบ ลดหย่อนภาษีเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2%

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ ลดหย่อนภาษีเงินสมทบประกันสังคม เหลือเพียงแค่ 2% เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 นี้ มาตรการดังกล่าวหวังที่จะช่วยลดภาระผู้ประกันตน และ นายจ้าง รวมไปถึงการเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

เปิดเผยข้อมุลจาก ทางด้านรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงภายหลังมีการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ว่าทางด้านคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน ในเรื่องของกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อยไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ ผู้ประกันตน จากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่าเป็นการช่วยครั้งที่ 2 หลังจากมีการช่วยไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ครั้งนี้การช่วยเหลือจะเป็นการช่วยด้วยการลดหย่อยการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน มาตรการดังกล่าว จะเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2563 ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

การลดหย่อนการออกเงินสมทบครั้งนี้ ทางด้านกระทรวงแรงงานได้เร่งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น นั่นก็คือ “การลดภาระให้กับผู้ประกันตน” ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 12.79 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท และ นายจ้างจำนวน 4.87 แสนราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ภาพรวมการลดหย่อนการออกเงินสมทบ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศษฐกิจ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.4 หมื่นล้านบาท หากคิดเป็นตัวเงินที่จะช่วยประหยัดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จะเฉลี่ยวอยู่ที่ 1,022 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ประหยัดเฉลี่ย 1,008 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *