คณะรัฐมนตรีต่ออายุ VAT อีก 2 ปี

เคาะแล้ว ต่ออายุ VAT 7% ไปอีก 2 ปี ช่วยเศรษฐฏิจฟื้นตัว

จากการรายงานข่าว ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้มีการลงมติเห็นชอบให้มีการต่ออายุการปรับลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ไปอีก 2 ปี จากเดิมที่จะต้องเก็บเพิ่มเป็น 10% ปรับลดให้คงเหลือ 7% เท่าเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนด

จากข้อมูลการคง VAT ไว้ที่ 7% ซึ่งจะเดินจะต้องเพิ่มเป็น 10% ไปอีก 2 ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยการคงอัตรา VAT อยู่ 7% ซึ่งไม่มีผลต่อการคำนวณรายได้ในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 เนื่องจากมีการคำนวน VAT ไว้ที่ 7% อยู่แล้ว

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบการร่างพระราชกฤษฎีกา ได้ออกตามความในประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT โดยให้คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้าให้บริการ หรือ การนำเข้าทุกกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปจนถึง 30 กันยายน 2566 พร้อมกับมาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ควบคู่ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *