ชดเชยผู้ประกันตน กักตัวรับโควิดรอบใหม่

คณะรัฐมนตรีเตรียมพร้อมรองรับผู้ว่างงานจากโควิด-19 รอบ 2

ครม. เตรียมแผนรองรับผู้ว่างานจากโควิด-19 รอบใหม่จ่าย 50% ของค่าจ้างรายวัน รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ รวมไม่เกิน 90 วันพร้อมไฟเขียวลดเงินสมทบประกันสังคม

ประกาศจากทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในการร่างกฎหมายกระทรวง เป็นการจ่ายเงินเพื่อเยียวยาในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ไม่ได้ทำงาน และ ไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากต้องทำการกักตัวหรือนายจ้างหยุดกิจการตามคำสั่งของราชการ เตรียมพร้อมรองรับผู้ว่างงานจากการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทางกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงมาแล้ว 1 ครั้ง โดยกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงภัยที่เกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งมีผลกระทบต่อสารณชน ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

กำหนดให้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องทำการสั่งปิดพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ที่ส่งผลให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน และ ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน ตามมติคณะกรรมการประกันสังคม โดยให้ได้รับตลาดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ภายในเวลา  1 ปีปฎิทิน ได้รับประโยชน์ทุกครั้งแต่แล้วกันแล้วไม่เกิน 90 วัน

ร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการ โดยเบื้องต้นมีการคาดการออกมาสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นตัวเลขของผู้ประกันตนประมาณ 5.7 ล้านคน คิดเป็นตัวเงินกว่า 5,225 ล้านบาท

  • จังหวัดสมุทรสาคน
  • จังหวัดสมุทรปราการ
  • จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • จังหวัดนนทบุรี
  • จังหวัดนครปฐม
  • จังหวัดราชบุรี
  • จังหวัดสมุทรสงคราม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *