ครม.ไฟเขียน ใส่ชื่อตัวเองบนป้ายทะเบียนรถได้

ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ

เห็นชอบแล้ว สำหรับการร่างกฎหมายกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ สามารถใส่ตัวอักษร, ผสมสระ, วรรณยุกต์ และ ตัวเลขได้ โดยสามารถใส่ชื่อของตัวเองได้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในสาธารณประโยชน์

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด, ลักษณะ และ สีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี และยังเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษอีกด้วย

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระวรรณยุกต์ และตัวเลขได้ เช่นผู้ที่ต้องการมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตัวเอง สามารถทำได้ จะมีการนำไปเปิดประมูล และนำรายได้มาสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนมากขึ้น และจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้รถถอีกด้วย ทั้งนี้ทางด้านกฎกระทรวงดังกล่าว ยังต้องรอประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดี ซึ่งจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะใช้จริง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *