จ่อพิจารณา Special Tourist Visa สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมประชุม ครม. “สเปเชียล ทัวร์ริสต์ วีซ่า”

ททท. หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณา Special Tourist Visa ในสัปดาห์หน้านี้ เพื่อเดินหน้าแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างจำกัด และ เป็นการหาจุดสมดุลเปิดประเทศ มีความกังวลว่า ในไตรมาส 4 ถ้าหากยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แรงงานท่องเที่ยวอาจจะเสี่ยงตกงานสูงถึง 2.5 ล้านคน

ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าจะมีการพิจารณาอนุมัติเรื่อง Special Tourist Visa ในสัปดาห์หน้านี้ โดยจะเป็นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแบบใหม่ เปิดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องขอวีซ่าประเภทนี้ให้ได้ก่อน และจะมีระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วันสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมสูงสุด 270 วันเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยในระยะยาว สำหรับค่าเฉลี่ยของวีซ่าชนิดนี้จะอยู่ประมาณ 2,000 บาทต่อคน

ในส่วนของแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น จะเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบจำกัด และ ยังจะต้องมีการเตรียมหาวีธีการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเหมาะสมด้วย ทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ แต่เพื่อปากท้องและ การรักษาการจ้างงาน โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และ ความยินยอมจากคนในพื้นที่ และ รายได้ของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนถึง 20% ของ GDP ในประเทศไทย ถ้าเกิดว่าไตรมาส 4 ในปี 2563 นี้ สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าในประเทศไทย อาจจะมีแรงงานในภาคท่องเที่ยวตกงานสูงถึง 2.5 ล้านคน ในปัจจุบันมีแรงงานในด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 4 ล้านคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างจำกัด ด้วยการเริ่มนำร่อง และ ตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกล เช่น ยุโรป ให้สามารถเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยได้ในไตรมาสที่ 4 และ ถ้าเกิดผลดี จะมีการขยายพื้นที่ และ จำนวน

ในส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดระยะสั้นจากทางเอเชีย ก่อนหน้าสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้มีการเสนอให้มีการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจากเมือง และ ประเทศที่มีความเสี่ยงโควิด-19 ต่ำ โดยไม่มีการกักตัว เพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเอเชีย ไม่ได้เข้ามาเที่ยวยาวๆถึง 14 วันอยู่แล้ว เหมือนกับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ในระยะยาว ทางหน่วยงานรัฐได้มีการร่างแนวทางเอาไว้รอแล้ว เบื้องต้นการเจรจาจะเป็นในรูปแบบ รัฐต่อรัฐ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอิย่างจำกัด ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และ เพื่อให้เป็นไปในหลักการเดียวกับคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ นอกจากนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *