อนุมัติคนละครึ่งเฟส 4 รับเงิน 1200 บาท

เคาะแล้วคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มใช้สิทธิ์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

คณะรัฐมนตรีเคาะงบประมาณสำหรับใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการคนละครึ่งด้วยวงเงิน 34,800 ล้านบาท เดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ทั่วประเทศไทย

เปิดเผนข้อมูลจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ด้วยกรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยจะใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้า และ บริการ และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชน สำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 นั้นจะยังคงดำเนินโครงการในรูปแบบเดิม คือภาครัฐช่วยจ่ายค่าอาหาร, เครื่องดื่ม และ ค่าสินค้า หรือบริการทั่วไปในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท ต่อวัน และ ไม่เกิน 1,200 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าจะมีการพิจารณาปรับช่วยเวลาเริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จากเดิมที่กำหนดเอาไว้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 29 ล้านคน และ ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 28 ล้านคน สามารถยืนยันตัวตน และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลย จะมีการเปิดสิทธิอีก 1 ล้านสิทธิให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน โดยจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ รวมไปถึงเงื่อนไขในการเข้าร่วม และยังมีการปรับเวลาของการเริ่มต้นโครงการอีกด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรเทาค่าครองชีพที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และ เหมาะสมมากที่สุด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *