ครม. อนุมัติให้การบินไทยล้มละลาย เข้าสู่แผนฟื้นฟู

ศาลสั่งล้มละลาย การบินไทย

เมื่อวานนี้ (19 พฤษภาคม 2563) มีการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้้นฟูกิจการ หลังศาลสั่งการบินไทย ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย และหลุดพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้คำสั่งศาล โดยหลังจากนี้จะมีการแบ่งขายหุ้น และให้กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จากนั้นจะเข้าสู่งกระบวนการยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทำแผนต่อศาล รวมถึงการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาหนี้ต่อไปในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปผู้จัดทำแผนให้ได้รับการยอมรับ โดยมีขั้นตอนฟื้นฟู “การบินไทย” ดังนี้

10 ขั้นตอนเข้าสู่แผนฟื้นฟูการบินไทย

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ชวนทุกคนมาเรียนรู้วิธีการดำเนินงานฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. ครม. มีมติเห็นชอบ ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้พ.ร.บ.ล้มละลาย และกระทรวงการคลังลดการถือหุ้นในการบินไทย ตามมติ ครม. (ปรับสัดส่วนถือหุ้นต่ำกว่า 50% = การบนิไทยหลุดออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ)

  2. การบินไทยมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอตัวเป็นผู้ทำแผนต่อศาล รวมถึงตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาหนี้ *เริ่มเจรจาหนี้

  3. ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการบินไทยจะได้รับความคุ้มครอง สภาวะพักชำระหนี้ (Automatic Stay)

  4. ส่งหมายให้เจ้าหนี้

  5. ประชุมเจ้าหนี้ ให้เสียงข้างมากอนุมัติผู้ทำแผน

  6. ศาลตั้งผู้ทำแผน โดยผู้ทำแผนควบคุมกิจการ

  7. ผู้ทำแผนเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ

  8. ประชุมเจ้าหนี้ เพื่ออนุมัติฟื้นฟูแผน และดำเนินการปรับปรุงแผนฟื้นฟู

  9. ศาลพิจารญาเห็นชอบแผน จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟู

  10. ดำเนินกิจการตามแผนฟื้นฟู

#หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1-2 ดำเนินการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 3-5 เป็นการยื่นคำร้องต่อศาล

ขั้นตอนที่ 6-10 คือช่วงในการนัดไต่สวน 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *