คนขับบิ๊กไบค์ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย ให้คนขี่บิ๊กไบค์ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้มีการรายงานจากผทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการ ลงมติเห็นชอบของทางคณะรัฐมนคตี ตามข้อมูลที่กระทรวงคมนาคม ได้ทำการเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับคนที่ต้องการจะขับรถบิ๊กไบค์ ซึ่งจะต้องมีการสอบใบขับขี่โดยเฉพาะ

สำหรับการสอบใบขับขี่คนขับบิ๊กไบค์นั้น จะต้องทำการอบรม และ ทำการทดสอบการขับขี่ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยเพิ่มเติม เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของบิ๊กไบค์และ ลดจำนวนอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์ เลยมีการเสนอให้มีการแยกใบขับขี่บิ๊กไบค์ออกมาจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วๆไป นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับในการออกใบ และ บทลงโทษ รวมไปถึงการเพิ่มอายุของผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ขับขี่อายุน้อยที่ไร้ประสบการณ์ สำหรับสาระของการร่างกฎกระทรวงครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมข้อกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการ “ขับขี่ Big Bike” หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วสูง ต้องผ่านการอบรม และ ทำการทดสอบการขับรถตามที่อธอปดีประกาศกำหนดเพิ่มเติม

การร่างกฎกระทรวงใหม่นี้จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ และ ประชาชน ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สิน พร้อมกับให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ ร่างที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ กฎหมายแบบใหม่ สำหรับคนขับรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ต้องเป็นคนที่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน ระยะหนึ่ง ถึงจะสามารถขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *