ครม. อนุมัติแล้ว ลาพักร้อนฟรี 2 วัน

ครม. ลงมติเห็นชอบให้ข้าราชการ, พนักงาน, รัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนฟรี 2 วัน โดยไม่นับเป็นวันลา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *