ครม. อนุมัติแล้ว ลาพักร้อนฟรี 2 วัน

ครม. ลงมติเห็นชอบให้พนักงาน ข้าราชการ และ ลูกจ้างลาพักร้อน 2 วัน

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ ให้ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนท่องเที่ยวได้ 2 วัน เมื่อทำการลงทะเบียนใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน มาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวในประเทศ

จากการรายงานข่าววันที่ 15 ได้มีการรายงานจากทางโฆษกประจำสำนักนกยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประชุม ครม. ว่ารับทราบ และ อนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยจะมีการปรับปรุงโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน โดยจะให้ใช้สิทธิข้าราชการ, พนักงาน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ลูกจ้าง สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาได้เพิ่มเติมอีก 2 วันโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ในส่วนของเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการลาพักร้อนแบบ ไม่เสียวันลานั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งโครงการดังกล่าว ทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพื่อเพิ่มความถี่ในการพักค้างคืน และ กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ สำหรับกลุ่มที่มีกำลังใช้จ่าย และ ดึงกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่ กรกฎาคม – ตุลาคม 2563

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่น่าสนใจ

ขั้นตอนในการใช้งาน คนละครึ่ง
สอนทุกขั้นตอน วิธีใช้งานคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 […]
อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี 63 (ภ.ง.ด.94)
พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปีหลัง ได้ถึงวันที่ 8 […]
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบปี 2564 ด่วนหมดเขต […]