ครม. มีมติไม่เลื่อนวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

ครม. มีความเห็นตรงกันข้ามกับข้อเสนอดังกล่าว มีมติว่าให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *