ครม.มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้!

ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

  • เมื่อวานนี้ (26 พฤษภาคม 2563) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ออกมติเห็นชอบให้ต่ออายุประกาศบังคับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการที่ก่อนหน้าได้มีการเตรียมนำเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติ (อ่านเพิ่มเติม: สมช. มีมติต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน เตรียมนำเข้าที่ประชุม ศบค.) ซึ่งการมีมติออกมานั้นเป็นไปตามข้อเสนอจากสภาความมั่นคง (สมช.) และที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศคบ.) โดยมีการบังคับใช้เคอร์ฟิวต่ออีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี้คำนึงถึงเหตุผลด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และเพื่อความจำเป็นต้องบูรณาการในการดำเนินการและควบคุมกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  • ในส่วนของวันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) จะมีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจจะมีการผ่านปรนกิจการและกิจกรรมระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามจะมีการหารือต่อไป

  • เนื่องจากกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการใช้พ.ร.บ. โรคติดต่ออย่างเดียวเพื่อควบคุมโรค ซึ่งการสั่งการทำได้ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานข้ามกระทรวงที่แต่ละกระทรวงมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน แตกต่างจากการใช้ พรก. ฉุกเฉิน ที่นำเอา พรบ.โรคติดต่อและกฎหมายกว่า 40 ฉบับ มาอยู่ในภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

  • การลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว จะมีการคาดการว่าลดลงเป็น 00.00-04.00 น. จากเดิมเคอร์ฟิวช่วง 23.00-04.00 น. โดยจะมีการลงมติเห็นชอบและสรุปในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ หากมีการเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศคบ. และจะมีการประกาศไกด์ไลน์ (Guidelines) สำหรับกิจการและกิจกรรมระยะที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ก่อนจะประกาศเริ่มผ่อนคลายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทันที

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *