เปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด19

คนไทยมีแนวโน้มตกงานเพิ่มขึ้น

 • จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างหนักในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจจะทราบข่าวกันดีเกี่ยวกับสถิติของคนว่างงานในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • โดยล่าสุด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาแรงงาน (Thailand Development Research Institute หรือ TDRI) ได้เปิดเผยว่า คนไทยมีแนวโน้มตกงานพุ่งสูงขึ้น คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านคนในปีนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยจากโรคระบาดอย่างโควิด-19 และด้านภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่คาดกว่าจะเติบโตช้าลง และทำให้ตลาดแรงงานเกิดคนตกงาน ผลกระทบหลักจากปัญหาเศรษฐกิจ (อ่านเพิ่มเติม: ผลของโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยมากแค่ไหน?)

ตัวเลขผู้ว่างงานในปัจจุบัน


สถิติการว่างงานของคนไทย

 • จากการสำรวจการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.21 ล้านคน แบ่งเป็น
  • ผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน
  • ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน
 • ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น เมื่อได้เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ปี 2562) พบว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลงถึง 4.4 แสนคน และได้คาดการณ์ว่าในเดือน เมษายน 2563 จำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5-6 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 2 กรณีธุรกิจหรือสถานประกอบการต้องปิดกิจการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคบริการ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 • โดยสรุปแล้วได้มีการประเมินว่า จำนวนแรงงานที่ตกงานปีนี้อาจพุ่งถึง 3-4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และคาดว่าจะมีแนวโน้มตกงานต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 จึงมีการเสนอให้ ครม. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

บัณฑิตจบใหม่เสี่ยงตกงาน 5 แสนคน

 • ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวการเปิดเผยจำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทยจากประกันสังคมไปแล้ว (อ่านเพิ่มเติม: ประกันสังคมเปิดเผยตัวเลข ผู้ประกันตนยื่นใช้สิทธิ์ ว่างงานกว่า 6 แสนคน) และล่าสุดกรมแรงงานได้มีการออกแจ้งข่าวว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในปี 2564 จำนวน 493,875 คน

 • เนื่องจากหลายองค์กร หรือบริษัทห้างร้านในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บางบริษัทปิดกิจการ ลดขนาดองค์กรด้วยการปลดพนักงาน หลายแห่งเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา (full time) เป็นการจ้างงานแบบพาร์ทไทม์ (Part-time)

 • สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ในตำแหน่ง เช่น งานการผลิต งานจัดส่งสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์ พนักงานขายทอดตลาด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน สามารถสมัครได้ที่
  • เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th หรือ
  • สมัครที่อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน หรือ
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
  • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *