คนละครึ่งเฟส 3 มาแน่ รอผลได้เลย

เคาะแล้ว คนละครึ่งเฟส 3 แจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท เรารักกันเพิ่มเงิน 2,000

ไฟเขียวแล้วสำหรับโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชนชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยจะแจกเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2564 พร้อมกับเคาะแจกเงินเพิ่มสำหรับโครงการ ม. 33 เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบ อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 3 แจกเงินคนละครึ่ง คนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 ล้านคน การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งระงับ, ยับยั้ง และ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 93,000 ล้านบาทในระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 นอกจากนี้ยังมีการรายงาว่า คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้มีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ผ่านโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน ม.33 ได้รับคนละ 2,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน คิดเป็นวเงินรวมทั้งสิ้น 18,500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

ก่อนหน้านี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นการลงทุน จะออกมาเป็นแพ็จเกจ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมี พ.ร.ก. กู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้ ด้วยวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท และยังมีมาตรการใหม่ออกมาเพื่อสนับสนุนให้คนมีเงินออมราว 6-7 แสนล้านบาทออกมาใช้จ่ายโดยอยู่ระหว่างการคิดมาตรการของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่า มาตรการที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนนั้นไม่ต้องแข่งขันกัน โดยจะให้คนที่ได้รับสิทธิมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้ว สามารถกดรับสิทธิยืนยันได้เลย คนมีเงินก็จะได้ใช้เงินกันให้เต็มที่ไม่ต้องไปแย่งกับโครงการคนละครึ่ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *