ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านออนไลน์

กรมการจัดหางาน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนว่างงาน ในกรณีถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออกจากงาน ผ่านช่องทางออนไลน์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *