ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านออนไลน์

เปิดขึ้นตอนในการลงทะเบียน สำหรับคนว่างงาน

ทางกรมการจัดหางาน ได้ออกระบบสำหรับการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวสำหรับผู้ประกันตน ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง, ว่างงาน, ไม่มีงานทำ หรือว่าไม่ผ่านโปร ในปัจจุบันคนที่หางานทำจะได้รับสิทธิเป็นผู้ประกันตนกณีว่างงาน เป็นผู้ประกันที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่จะว่างงาน ทางกรมการจัดหางาน ได้มีการอำนวยความสะดวก สำหรับการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวของผู้ประกันตนที่ว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนรายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ในส่วนของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้สามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนในกรณีว่างงาน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผ่านออนไลน์

ตรวจสอบขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านออนไลน์

  1. เคยใช้งานระบบมาก่อน คลิกเข้าสู่ระบบ
  2. ไม่เคยใช้งานมาก่อน คลิกสมัครสมาชิก
  3. หลังจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ จะนำคุณเข้าสู่เมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  4. ตรวจสอบข้อมูล
  5. บันทึการขึ้นทะเบียน
  6. ตรวจสอบงานแนะนำลง
  7. พิมพ์หนังสือรับรอง และ ใบแนะนำงาน

ลงทะเบียนผู้ว่างงาน และ รายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์

  1. ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ กรมจัดหางาน ต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน โดยจะได้รับรหัสผ่านเพื่อใช้งานในระบบ
  2. เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ซึ่งจะมี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ต้องมีชื่อ และ เลขบัญชีของผู้ประกันตนส่งสำเนาแบบคำขอ
  3. ให้ส่งสำเนาคำขอ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่, จังหวัด, สาขา ทั่วประเทศโดยการรายงานตัว สามารถรายงานตัวผ่านระบบได้เดือนละ 1 ครั้ง
  4. ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ให้ทำการขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่สำนักงานจัดหางานเช่นเดิม

ผู้ประกันตนท่านไหนที่มีคำถาม หรือ อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในพื้นที่ 12 แห่ง  หรือ สามารถติดต่อผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงานได้ที่เบอร์ 1506 สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 นี้ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

เงินเยียวยาจากประกันสังคมจ่ายเงิน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *