เตรียมแก้ข้อมูล คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 5 แสนราย

ประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ คนละครึ่ง 3 แต่ได้รับ SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้เลย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *