คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนรับสิทธิ

อัพเดทสิทธิคงเหลือ โครงการคนละครึ่งเฟส 4

ยอดคงเหลือสำหรับสิทธิการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จากการตรวจสอบล่าสุดสิทธิคงเหลืออีก 6 พันสิทธิ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 นั้นเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนทั้งหมด 1 ล้านสิทธิด้วยกัน  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งมาตรการรัฐที่คนไทยลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนทั้งหมดเพียง 1 ล้านสิทธิเท่านั้น คาดว่าไม่เกินวันนี้ 1 ล้านสิทธิ

เงื่อนไขผู้ที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ได้

 • ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำการลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูล การคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผ่านบัตรประชาชน ระยะที่ 2
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ หรือ โครงการอื่นๆของรัฐบาล
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่รดบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
 • กดลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน
 • รับข้อตกลงและเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • กรอก OTP
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *