เปิดรายละเอียดคนละครึ่งเฟส 3 รับเงิน 3,000 บาท

เคาะแล้วเงินเยียวยา คนละครึ่งเฟส 3 รับเงินคนละ 3,000 บาท

ดูให้ชัดๆสำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาของมาตรการ คนละครึ่งรับวงเงินคนละ 3,000 บาท หลายคนยังมีคำถามหลังจากที่รัฐบาลไฟเขียว มาตรการเยียวยาคนละครึ่งเฟส 3 ออกมาแล้วว่าลงทะเบียนยังไง และได้รับเงินเมื่อไหร่ เรามีคำตอบ

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไฟเขียวแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเคาะจ่ายมาตรการเยียวยาใหม่ล่าสุดด้วยกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้ามหายจำนวน 31 ล้านคน รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาทเริ่มต้นกรกฎาคม 2564 นี้

ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยได้ทำการสรุปเงื่อนไขเบื้องต้น สำหรับคนที่จะได้รับสิทธิ รับเงินเยียวยาผ่านเป๋าตัง 3,000 บาท ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามรายละเอียดด้านล่าง

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ครั้งนี้ ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 หรือ คนละครึ่งเฟส 2 มาก่อนหน้านี้ โดยมีการคาดการออกมาว่า “ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่” จะได้รับเงินเยียวยาเข้าแอปกระเป๋าตังไปเลย

คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ก็คือคนที่ทำการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในส่วนของวันและเวลา รวมไปถึงขั้นตอนในการลงทะเบียนคนละครึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ คนที่ลงทะเบียนใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ ตามาตรการกำหนด

  • ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินเมื่อไหร่

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาออกมา รวมเป็นเงิน 3,000 บาท นาน 6 เดือน โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน แต่ละช่วงจะได้รับเงินเยียวยา 1,500 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ช่วงแรก เดือนกรกฎาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
  • ช่วงสอง เดือนตุลาคม 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดจะเหมือนกับคนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 นั่นก็คือ การสนับสนุนการจ่ายเงินเยียวยาแบบร่วมจ่าย คือรัฐบาลจะช่วยจ่าย 150 บาท และ ผู้ใช้สิทธิจ่าย 150 บาท ต่อวัน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *