รายละเอียดคนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3 กลุ่มผู้ใช้เดิมไม่ต้องลงทะเบียน รับสิทธิอัตโนมัติ

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชนที่มีสิทธิในโครงการ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 และ กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน และต้องการรับสิทธิในเฟส 3 ซึ่งเป็นเฟสล่าสุด สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่

คนละครึ่งเฟส 3 ผู้ใช้เดิม กับผู้ใช้รายใหม่

ก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนละครึ่งเฟส 3 ครั้งนี้ทั้งหมดจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 31 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันตามรายละเอียดด้านล่าง

  • กลุ่ม 1 ได้แก่ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว กลุ่มนี้ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ แต่จะได้รับเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไปเลยแบบอันโนมัติ
  • กลุ่ม 2 ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาก่อนเลยจะต้องทำการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่หมดในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

กลุ่มผู้ใช้สิทธิเดิม ทำยังไงจะได้รับสิทธิ

สำหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิเดิม หรือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 กลุ่มนี้ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ แต่จะได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 อัตโนมัติเลย เงินจะถูกโอนเข้าแอปเป๋าตัง แต่ต้องทำการกดรับสิทธิก่อนตามตัวอย่างด้านล่าง

  • เข้าแอปเป๋าตัง
  • กดไปที่ G-Wallet
  • กดเลือกโครงการคนละครึ่งเฟส 3
  • กกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ

คนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินวันไหน

จากการตรวจสอบล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุถึงเงินเยียวยา ในรอบนี้จะมอบให้จำนวน 3000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครกงาร ผ่านการจ่ายเงินเข้าแอปเป๋าตัง โดยจะแบ่งการโอนเงินออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน

  • ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
  • ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *