ลงทะเบียนรอบใหม่ โครงการคนละครึ่ง

เช็คคนละครึ่งเฟส 2 แจ้งผลแล้ว รอลงทะเบียนใหม่อีกหลายแสน

ตรวจสอบมาตรการจากทางรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากกรณีโครงการ คนละครึ่งระยะ 2 หรือ คนละครึ่งเฟส 2 ภายหลังธนาคารกรุงไทยได้แจ้งผลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ทั้งหมด 5 ล้านคน ให้รอ SMS แจ้งลงการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยจะได้รับข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกก่อน 14/01/2021 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง”

ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้รับ SMS แจ้งผลลงทะเบียนในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาท่านจะต้องติดต่อไปยังกระทรวงการคลัง และ ธนาคารกรุงไทย ว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผย โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในระยะที่ 2 จำนวนทั้งหมด 5 คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน 4.51 ล้านคน และมีจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลอีก 4.9 แสนคน โดยมีการส่ง SMS แจ้งผลการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับ SMS 4.9 แสนสิทธิ จะต้องรอลงทะเบียนครั้งใหม่อีกเมื่อไหร่ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ทางด้านกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยัน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านกำารตรวจสอบสิทธิ สิทธิของท่านจะยังไม่เสียไป ยังมีโอกาสที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ใหม่ หากมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม  สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิคนละครึ่ง แล้วจะต้องทำการดาวน์โฆลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และทำการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ และเตรียมพร้อมที่จะใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

มาตรการคนละครึ่งเฟส 1 มีจำนวนทั้งหมด 10 ล้านคน โดยจะมีการเพิ่มเงินให้ 500 บาท ต่อคนทำให้คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบแรกจะมีเงินใช้จ่ายรวมจากมาตรการคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 ทั้งหมด 3,500 สำหรับผู้ที่มีสิทธิ 10 ล้านคนนั้น จะต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ หรือต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเฟส 2 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังด้วยตัวเอง หากยังใช้เงินคนละครึ่งเฟส 1 ไม่หมดรัฐบาลได้มีการยืดระยะเวลา โดยจะทบไปใช้ในเฟส 2 ทันที สำหรับสิทธิที่ได้รับเพิ่มเติมจากคนละครึ่งเฟส 2 นั้นจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนโครงการ คนละครึ่งไม่ผ่าน ทำยังไง?

ยืนยันตัวตนคนละครึ่งไม่ผ่าน

ตู้ ATM เทาตัวช่วยสำหรับผู้ทียืนยันตัวตนผ่านโครงการ คนละครึ่ง ไม่ผ่าน

เปิดขั้นตอนในการยืนยันตัวตน คนละครึ่ง

  1. เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
  2. ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”
  3. ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”
  4. เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน
  5. เมื่อระบบทำการตรวจสอบเสร็จ ให้นำบัตรประชาชนออก และ ดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *