โครงการคนละครึ่งเฟส 2

โครงการคนละครึ่งเฟส 1 รีบใช้สิทธิด่วนพบเหลือกว่า 4 แสนคน

คนละครึ่งเเฟส 1 สำหรับคนที่ทำการลงทะเบียนไปแล้ว หลังจากตรวจสอบยังพบคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกว่า 4 แสนคน รีบใช้สิทธิด่วนก่อนที่จะถูกตัดสิทธิภายใน 14 วัน สำหรับคนที่ถูกตัดสิทธิหากอยากลงทะเบียนในเฟา 1 สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปลายปี 2563 จากทางรัฐบาลเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ผ่านการสมัครบนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนจำเป็นจะต้องใช้งานครั้งแรกภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยื่นยัน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ ทางโครงการจะเปิดให้ลงทเะบียนในส่วนที่เหลือรอบใหม่ ซึ่งรอบใหม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 3 ครั้งแล้ว

จากการตรวจสอบโครงการคนละครึ่งล่าสุด ได้มีการรายงานออกมาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบที่ 3 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไปแล้วกว่า 10 ล้านคน แต่มีผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกว่า 4 แสนคน ถ้าหากคนที่ลงทะเบียนรอบล่าสุดไม่ได้เข้าไปใช้งานภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ และในเดือนธันวาคน 2563 โครงการคนละครึ่ง จะเปิดให้ลงทะเบียนในเฟส 2 ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้การลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ความแตกต่างระหว่างคนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 ก็คือจำนวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเฟส 1 จะได้รับเพียง 3,000 บาท แต่โครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะได้รับเพิ่มขึ้น 500 บาท รวเมเป็นเงินที่จะได้รับ 3,500 บาท เปิดให้คนที่สนใจลงทะเบียนเพิ่มเติม 5 ล้านคน ส่วนคนที่ได้รับสิทธิไปแล้วในเฟส 1 ก็จะได้เพิ่มอีก 500 บาท สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 1 ไปแล้ว สามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้ไหม?

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ คนละครึ่งในเฟส 1 ไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยัน สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิในเฟส 2 ได้ ซึ่งโครงการจะเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ ในส่วนของขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้นจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งในเฟส 1 ทุกขั้นตอน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *