ปลดล็อกกัญชา และ กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติให้กัญชา และ กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด

ประกาศจากทางคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติให้กัญชา และ กัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในทางสันทนาการได้

จากการรายานจากทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “กัญชาทางการแพทย์” และ ส่งเสริมกัญชา-กัญชง เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ตามนโยบาลเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่ประชุมทางคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทย มีการนำส่วนใบ, กิ่ง, ก้าน, ลำต้น และ รากของกัญชา มาใช้จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

ร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในหัวข้อ ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จะมีการเสนอร่างประกาศให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ในส่วนของสาระสำคัฐของร่างประกาศฉบับนี้กำหนดให้ส่วนต่างๆของพืชกัญชา และ กัญชง เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก, ผลิต หรือ สกัดในประเทศไทย ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ เปลือก, ลำต้น, เส้นใย, กิ่งก้าน, ราง และ ใบ ซึ่งไม่มียอด หรือ ช่อดอกติดมาด้วย, เม็ลดกัญชง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือ สารสกัดจากเมล็ดกัญชง

หลังจากการออกประกาศ สามารถนำส่วนต่างๆที่พ้นจากยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้เช่น ราก และ ก้าน ซึ่งใช้ในตำรับยาแผนไทย, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ เปลือก, เส้นใย รวมไปถึงลำต้น สามารถนำไปใช้ในอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในส่วนของสารสกัด สามารถนำไปใช้ในอุตสหกรรมยา สำหรับประชาชนที่จะครอบครอง และใช้จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และ ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในทางสันทนาการ สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตได้ที่ https://cannabis.fda.moph.go.thx

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *