รับเงินบำนาญเข้าบัญชีวันนี้ สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ

เปิดปฏิทินปี 64 เงินบำนาญ เข้าวันไหนบ้าง

ข้าราชการมีเฮ เตรียมตัวเช็คเงินบำนาญ ในปี 2564 นี้ ข้าราชการหลายๆท่านอาจจะยังมีคำถามว่า ในปี 2564 เงินบำนาญ ของข้าราชการที่เกษียณไปแล้วจะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ไปตรวจสอบปฏิทินการจ่ายบำนาญรายเดือนของข้าราชการ เกษียณอายุผู้รับเงินบำนาญในปี 2564 ได้ด้านล่างเลย

 • เดือนมกราคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 22 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 24 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 23 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 23 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 24 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 22 กันยายน 2564
 • เดือนตุลาคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 21 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม เงินบำนาญเข้าบัญชีวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ทางกรมบัญชีกลาง ยังได้ออกมาชี้แจงเข้าราชการ และลูกจ้างที่เกษียณอายุในปีงบปรมาณ 2565 สามารถยื่นคำขอรับบำเน็จ-บำนาญ ล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ 2 ช่องทางได้แก่

 1. ยื่นต่อส่วนราชการต้นสังกัด
 2. ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ E-Filling

สำหรับระบบ E-Filing จะสามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องรวดเร็จ แลครบถ้วนที่สุด ทำให้ผู้ที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอื่นๆต่อเนื่อง แถมยังสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและรายปี แถมยังสามารถใช้พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้หากข้าราชการเกษียณท่านไหนมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือ ติดต่อสายตรงของกรมบัญชีกลางได้ที่เบอร์ 02-270-6400 ในวันและเวลาราชการ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *