ข้อห้ามในการเลือกตั้ง 66 อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง

แน่นอนว่าการเลือกตั้ง 66 นี้ เป็นช่วงเวลาที่หลายๆ คนรอคอย แต่บางคนก็ได้เลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว สำหรับคนที่เลือกตั้งวันจริงในวันอาทิตย์นี้ (14 พฤษภาคม 66) ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะมีหลายๆ อย่างในการเลือกตั้งมีข้อห้ามที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง โดยมีการประกาศข้อพึงระวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ตามพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561 ในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยออกมาแล้ว วันเลือกตั้ง คือ 14 พฤษภาคม 2566 สำหรับ ‘ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง’ มีข้อห้ามอะไรบ้าง สรุปได้ ดังนี้

ข้อห้ามทั่วไป

 •  ห้ามขาย แจกจ่าย จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด

* วันเลือกตั้ง ห้ามตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 66 – 18.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 66

// โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ซึ่งข้อห้ามนี้ใช้ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย) //

* วันเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. 66 – 18.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค. 66

 • ห้ามเล่น/จัดให้เล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

ผู้เล่น : ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

ผู้จัดให้เล่น : เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

// โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ //

 • ห้ามเปิดเผย ‘โพล’

  ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงคะแนน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 66 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 66

// โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ //

 • ห้ามจัดยานพาหนะ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับ เพื่อออกเสียงลงคะแนน

 • ห้ามจูงใจหรือควบคุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกใคร

// โทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 100,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี //

 • ห้ามยินยอมให้ย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง

// โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี //

[ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนน]

 • ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

// โทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี //

 • ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางไม่ให้ไปเลือกตั้ง

โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อห้าม ณ สถานที่เลือกตั้ง

 • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง หรือแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้ผู้อื่นทราบ

โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน

โทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส.

 • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง

โทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

 • ใครจงใจทำบัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรดี

โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

 

จากข้อห้ามทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860, 0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรือศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444.

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *