ข้อควรรู้ก่อนเลือกตั้ง อบจ.

เปิดข้อที่คุณควรจะรู้ก่อนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *